Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 22.10.2008 roku

"2"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (2-a kartka)
"3"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (3-a kartka)
"1"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (1-a kartka)
* Ze względu na to, iż jestem w połowie Polakiem - ze wschodnich terenów, to mogę nazywać się Polakiem, ale zwykle nazywam się Komi-Polakiem, bo po swemu ojcowi jestem Komi-Zyrianinem z Północy Rosji, jednakże Komi język znam za słabo!
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page