Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 22.10.2008 roku

"1"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (1-a kartka)
"3"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (3-a kartka)
"2"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (2-a kartka)
* W dniu 15 listopada 2006 roku złożyłem wniosek do Prezesa URiC o nadanie mnie statusu uchodźcy w RP za pośrednictwem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Terespolu, a nie Nadwiślańskiego, jak oznaczono jest wyżej żółtym kolorem!
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page