Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 22.10.2008 roku

"2"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (2-a kartka)
"4"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (4-a kartka)
"3"
Decyzja Szefa UDSC od 22.10.2008 (3-a kartka)
* Żółtym kolorem jest oznaczona kolejna pomyłka w tej decyzji, patrzcie powyżej! Nie z dniem 20 lipca 2007 r., a z dniem 20 lipca 2008 r. Organem właściwym niniejszej sprawy stał się znów Szef UDSC!
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page