Decyzja Rady do Spraw Uchodźców i jej Postanowienie (wiosną 2007-go)

Decyzja Rady do S.U. od 27.03.2007 roku
"1" "2"
Decyzja Rady do Spraw Uchodźców od 27.03.2007 roku Decyzja Rady do Spraw Uchodźców od 27.03.2007, 02.
"3" "4"
Decyzja Rady do Spraw Uchodźców od 27.03.2007, 03. Decyzja Rady do Spraw Uchodźców od 27.03.2007, 04.
Postanowienie RdSU od 04.05.2007 roku
"a-1" "a-2"
Postanowienie Rady do Spraw Uchodźców od 04.05.2007 roku Postanowienie Rady do Spraw Uchodźców od 04.05.2007, 02.
wróć do
głównej
“1”
Decyzja Rady do Spraw Uchodźców i jej Postanowienie (wiosną 2007-go)
  • W tej decyzji trzeba zwrócić uwagę na to, że Paweł Hut, członek Rady do Spraw Uchodźców, jest z SLD-owskiej kadencji od 2004 roku w.w. Rady! Sama Rada "należała" wówczas, faktycznie, do "składu" MSWiA i znajdowała się w tym samym budynku, co i w.w. Ministerstwo, którym kierował wiosną 2007 roku Janusz Kaczmarek, człowiek z PiS-u... URiC również wchodził wtedy do resortu MSWiA... W ten sposób, można powiedzieć, iż Polska odmówiła mnie wówczas w jakimkolwiek statusie w RP;
  • Nie ubiegałem się o emigrację do Izraela. Obydwie próby zalegolizowania pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej przed 2006 rokiem podjąłem w Ukrainie w 2005 roku: w Łucku, a następnie i w Kijowie. To prawda, że miałem do 2006 roku nazwisko Isakow - Исаков - Isakov... W Rosji podobne nazwiska często posiadają Ugrofinowie, Żydzi, Ormianie, Czeczeńcy, Dagestańczycy, Uzbecy i czasem sami Ruscy... Po ojcu jestem Komi-Zyrianinem, jednak prześladowany byłem przez całe swoje życie, między innymi, i ze względu na swoje polskie pochodzenie... Żydowskiego pochodzenia nie mam, toteż nigdy nie próbowałem wyemigrować do Izraela. Dziwi mnie to, że Paweł Hut nazywa ludobójstwo w Rosji "przyczynami natury ekonomicznej oraz osobistej"! W 2009 roku Paweł Hut kolejny raz został członkiem Rady do Spraw Uchodźców w Polsce, teraz już PO-wskiej kadencji! Widać wypracował sobie to... Dzisiaj już wszyscy dobrze rozumiemy, iż Polska nadal zostaje "Komunistyczną" już w XXI wieku i, jak dawniej, podporządkowana jest "Żydowskiej" Międzynarodówce...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page