Nie dokończona obdukcja na zatrucie solami rtęci w Warszawie (luty 2008)

"2"
Obdukcja na zatrucie solami rtęci w Warszawie w lutym 2008-go (02)
"3"
Analiza krwi od «2» lutego 2008 roku w Warszawie (Poland)
"4"
Badanie laboratoryjne moczu od «5» lutego 2008 roku w Warszawie
"1"
Obdukcja na zatrucie rtęcią w Warszawie (luty 2008-go)
* Przykryłem nazwy tych leków, które nie zażywałem. Nie wiem po co lekarz napisał nazwy leków, które nie brałem! Moim zdaniem, lekarz już mógł być stronniczym... Od razu nie zauważyłem tego, gdy zabrałem od niego dokumenty, bo wówczas byłem bardzo zmęczony i to było bardzo daleko od tego miejsca, gdzie mieszkałem wtedy, ale później, zauważywszy to, nie stałem już ponownie zwracać się i jechać tam, ponieważ bardzo źle siebie czułem ze względu na wcześniejsze zatrucia związkami Rtęci w Warszawie. Trzeba rozumieć to, iż wówczas Ja byłem ledwie przytomny i ledwie trzymałem się na swoich nogach, bo ciężko chorowałem po zatruciach... Na początku 2008 roku doznałem kilka zatruć związkami Rtęci w Ośrodku dla Cudzoziemców po ulicy Antoniewskiej 1D w Warszawie. Zatruwszy mnie 26 stycz. 2008 roku był "Ruskim" (tzn "inny uchodźca") z Ukrainy i on był powiązany z innymi agentami w Ośrodku dla Migrantów i poza nim w Warszawie... Dokumenty od lekarza (J.Ś.) ostatecznie otrzymałem dopiero w marcu 2008 roku...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page