Informacje z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (jesień 2007)

"1"
Zaświadczenie Placówki SG w Terespolu od 15.11.2006
"2"
TZTC od 15.11.2006 roku
"3"
Informacje z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (2007)
* Próbowałem także 4 razy złożyć wniosek o nadanie mnie statusu uchodźcy w RP jesienią 2007 roku, jednak mnie odmówili w przyjęciu wniosku! Wówczas głodowałem, nie miałem socjalnej pomocy, byłem, de facto, w Polsce nielegalnie, pracy również nie miałem, dokumentów też nie było! Krewnych w Polsce nie posiadałem, w pracy mnie było wszędzie odmawiano! Przedtem z Ośrodka dla Cudzoziemców mnie wyrzucili i trochę później zatruli! W październiku 2007 roku SLD-owcy wyrzucili mnie z ostatniej mojej pracy, w restauracji w centrum Warszawy, gdzie pracowałem, faktycznie, nielegalnie, aby utrzymać się w RP! Do innych krajów też nie mogłem pójść, bo nie posiadałem obywatestwa UE, granice której były zamknięte do końca roku! Pieniędzy też nie było: w kieszeniach było pusto! To była prawdziwa walka za życie: znałem, iż lewacy po prostu próbują mnie wykończyć!
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page