Wyrok Sądu w Warszawie od dnia 5 listopada 2007 roku

"2"
Wyrok Sądu w Warszawie 2007
"4"
Wyrok Sądu w Warszawie 2007
"5"
Wyrok Sądu w Warszawie 2007
"3"
Wyrok Sądu, trzecia kartka
* Tutaj jest jedna poważna pomyłka: Ja składałem wniosek w 2006 roku o nadanie mnie statusu uchodźcy w RP nie przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, a przez Nadbużański (w Terespolu)!
* Nigdy nie mówiłem, że "pogorszył się stan jego psychiki" i "zaczęło się to" znacznie wcześniej niż w 2004 roku, bo cierpię na ludobójstwo z powodu swego pochodzenia już niemal przez całe swoje życie!
Web Counters
Free Web Counter
return to
main page