Wniosek do Komisariatu Policji w Warszawie od dnia 30.10.2008 roku

"3"
Postanowienie o Umorzeniu Dochodzenia (02)
"5"
Wniosek (Sprzeciw) w Komisariat Policji od 18.11.2008
"4"
Wniosek do Komisariatu Policji od dnia 30.10.2008 roku
* Libijczyk Aghel N. był pierwszym i jedynym człowiekiem, zatruwszym mnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na końcu 2006 roku: wykonał on to poprzez dym papierosowy w pokoju #2 w Ośrodku dla Cudzoziemców na Siekierkach w Warszawie. Omal nie zgniły moje płuca wówczas w ciągu dwóch dni: tak mocny był środek chemiczny użyty wtedy przeciwko mnie. Dziś już wiadomo, że to był Iperyt...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page