Wniosek (Sprzeciw) do Komisariatu Policji w Warszawie od 18.11.2008

"1"
Wezwanie do Komisariatu Policji 6 maja 2008
"3"
Postanowienie o Umorzeniu Dochodzenia (02)
"4"
Wniosek w Komisariat Policji od 30.10.2008 roku
"5"
Wniosek (Sprzeciw) do Komisariatu Policji od 18.11.2008 roku
* Moim zdaniem, polskie Policja i Prokuratura zrobiły wszystko, abym Ja nie otrzymał pomocy w Rzeczypospolitej Polskiej i, aby terroryści uniknęli kary i mogli dalej działać na terytorium Polski, trując ludzi... Użycie broni chemicznej - trucizn i gazów trujących - przeciwko ludziom kwalifikuje się w teraźniejszości jako terroryzm...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page