Wniosek do Prokuratury Rejonowej w Warszawie od 09.10.2007 roku

"2"
Wniosek do Prokuratury Rejonowej w Warszawie od 09.10.2007 (02)
"3"
Odmowa wszczęcia śledztwa dnia 17.10.2007
"4"
Koperta z Prokuratury Rejonowej w Warszawie

Koperta z Prokuratury Rejonowej w Warszawie
"1"
Wniosek do Prokuratury Rejonowej w Warszawie od 09.10.2007
* To był jeden z pierwszych wniosków, stworzonych mną w języku polskim! Dopiero zacząłem pisać po polsku w roku 2007! Nie chodziłem do szkoły polskiej; rosłem wśród Rosjan i Komi-Zyrian; nikt nie gwarzył wokół mnie polszczyzną: w pierwszy raz w swoim życiu spotkałem człowieka, mówiącego po polsku, dopiero w list. 2006 roku! Dziś połowa Polaków poza Polską, w ogóle, nie zna języka polskiego! W mojej rodzinie nie gwarzyli po polsku, ponieważ moi rodzice nie władali polskim językiem, mimo to że moja matka była Polką z Białorusi, a ojciec - Komi-Zyrianinem z Komi ASSR, dziś to Republika Komi - część Federacji Rosyjskiej! Gdy moja matka trafiła do Łagru Sowieckiego w 1954 roku, to miała dopiero jeden rok życia! W Łagru spędziła całe swoje dzieciństwo i poznała tam głód, mróz i choroby... Polacy tam byli "królikami doświadczalnymi", na których wypróbowywała się broń atomowa: wszyscy Polacy musieli tam zginąć wtedy, jednak niektórym udało się - wszystko jedno - tam przeżyć...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page