Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa dnia 17.10.2007 roku

"1"
Wniosek do Prokuratury w Warszawie od 09.10.2007 roku (01)
"2"
Wniosek do Prokuratury w Warszawie od 09.10.2007 roku (02)
"4"
Koperta z Prokuratury Rejonowej w Warszawie

Koperta z Prokuratury Rejonowej w Warszawie
"3"
Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa od dnia 17.10.2007
* Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jak szybko mnie odmówili we wszczęciu śledztwa w Prokuraturze Warszawa-Mokotów, nic nawet nie sprawdziwszy i nie zrobiwszy, by ustalić, czy są prawdą moi słowa i wypowiedzie... Ta sprawa jawno była polityczną, bo nawet odmowa została stworzona w ten sposób, że nie można było od razu powiedzieć, o czym tam w tej sprawie chodziło... Złożyłem wniosek do Prokuratury 9-go października 2007 roku; 15-go w Prokuraturze podjęli decyzję mnie odmówić we wszczęciu śledztwa; 17-go został stworzony ten dokument, a 21-go w Polsce były Wybory do Parlamentu Krajowego...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page