Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku w Dębaku

"2"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku (1-a kartka)
"4"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku (3-a kartka)
"5"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku (4-a kartka)
"3"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (02)
* To były maleńkie firmy, które w żaden sposób nie mogły spowodować ludobójstwo ze względu na pochodzenie człowieka. Jednakże władza państwowa w Republice Komi robiła wszystko, aby ludzie podobni do mnie nie mogli zarabiać pieniądze w jakikolwiek sposób, w ogóle. To jest bardzo stara tradycja, by stwarzać nieznośne warunki dla niepożądanych ludzi w regionie z punktu widzenia istniejącego układu...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page