Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku w Dębaku

"3"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (2-a kartka)
"5"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (4-a kartka)
"6"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (5-a kartka)
"4"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (03)
* Gdy człowieka trują najmocniejsze specsłużby na Świecie, to człowiek musi walczyć i zwracać się o pomoc wszędzie, gdzie się tylko da, bo tylko w ten sposób można mieć choć jakąkolwiek nadzieję lub szansę, by wyżyć i przetrwać. Zwracałem się nie tylko do Ambasad lub do Specsłużb Obcych, jak jest zaznaczono wyżej, ale również do Prasy i różnych portalów w Internecie. Oczewiście, że to wszystko mogło posłużyć przyczyną prześladowania mnie w Rosji, jednak trzeba pamiętać, iż byłem truty i prześladowany w Rosji za długo przedtem, czyli główną przyczyną, moim zdaniem, mimo wszystko jest ludobójstwo ze względu na pochodzenie...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page