Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 roku w Dębaku

"4"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (3-a kartka)
"6"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (5-a kartka)
"7"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (6-a kartka)
wróć do
głównej
"5"
Protokół przesłuchania Strony od 31.01.2008 (04)
* Mam tylko dwie siostry: starszą w Norwegii. Jednak do Norwegii nie chciałem jechać, ponieważ nie otrzymałbym tam pomocy z powodu Lewicy tam rządzącej... Prócz tego, moja siostra nie miała tam trwałego pobytu (2011). Jeszcze jedną przyczyną było to, że my nie gadaliśmy już od prawie 10 lat między sobą, czyli Ja ze swoją starszą siostrą... * Ten samy Gawrylko, o którym mowa wyżej, nazywał się Rosjaninem, jednak oficjalnie on był Ukraińcem... On nie ukrywał tego, że pracuje na Specsłużby... Języka ukraińskiego on nie znał i, z jego słów, pochodził z Kijowa. Mówił, iż znów przyjedzie do Europy, zmieniwszy swoje nazwisko, lub pojedzie do Afryki zabijać Murzynów... Stale udawał debila, jednak był świetnie wyćwiczony - fizycznie...
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page